Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Het bureau voor toeristische ontwikkeling van de Gironde verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met artikel 47 van wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.

Daartoe voert het de volgende strategie en acties uit:

 • Publicatie van het meerjarenplan bereikbaarheid (in voorbereiding);
 • Publicatie van het jaarlijkse actieplan (in voorbereiding).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de site www.gironde-toerisme.com.

Nalevingsstatus

De website van Gironde Tourisme is niet in overeenstemming met de Algemene Repository voor Verbetering Toegankelijkheid (RGAA) vanwege de non-conformiteiten die worden vermeld in de sectie "Niet-toegankelijke inhoud".

Test resultaten

De door het agentschap uitgevoerde nalevingsaudit ToegangProd blijkt dat:

 • 40,30% van de criteria van de RGAA versie 4.1 wordt gerespecteerd;
 • het gemiddelde nalevingspercentage van de online dienst is 56,30%. Dit is het gemiddelde van de nalevingsscore die is verkregen op elk van de pagina's in de steekproef.

Dit percentage komt overeen met:

 • 40 niet-conforme criteria;
 • 27 conforme criteria;
 • 39 criteria niet van toepassing.

Inhoud niet toegankelijk

De onderstaande inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk.

Non-conformiteiten

 • Niet alle afbeeldingen zijn begrijpelijk of correct genegeerd door ondersteunende technologieën als ze decoratief zijn;
 • Sommige inline frames (iframes) zijn niet duidelijk herkenbaar door een spraaksynthese;
 • Het actieve gedeelte van de Pro Space-menu's wordt alleen aangegeven met een kleur;
 • De contrastverhoudingen van sommige tekst- en interfacecomponenten zijn niet altijd hoog genoeg;
 • Er zijn geen teksttranscripties van de video's;
 • De video's zijn niet ondertiteld;
 • De tekstuele inhoud naast de video's identificeert niet duidelijk elk medium;
 • Sommige links zijn niet expliciet en worden slecht uitgesproken door ondersteunende technologieën;
 • Sommige scripts moeten worden gerepareerd om compatibel te zijn met ondersteunende technologieën en toetsenbordnavigatie;
 • De broncode van de pagina's is niet altijd geldig en kan restitutieproblemen opleveren;
 • Sommige Engelse woorden die in het Frans op de site verschijnen, zijn niet correct weergegeven;
 • Structuurtags worden gebruikt om inhoud weer te geven;
 • Sommige navigatiemenu's zijn niet goed gestructureerd;
 • Sommige kopniveaus volgen geen logische volgorde;
 • Sommige itemlijsten zijn niet goed gestructureerd;
 • Declaraties van elementachtergrond en lettertypekleur worden niet correct gebruikt;
 • Sommige verborgen inhoud wordt niet correct genegeerd door ondersteunende technologieën;
 • Toetsenbordnavigatie is niet altijd zichtbaar;
 • Sommige inhoud wordt gepresenteerd met horizontaal scrollen voor een venster met een breedte van 320px;
 • Sommige formuliervelden hebben niet correct gekoppelde labels;
 • Formulieren staan ​​geen vocalisatie van inputsuggesties toe;
 • Het automatisch invullen van formuliervelden met gebruikersgegevens is niet conform;
 • Er is geen skip-link aanwezig;
 • Niet alle downloads zijn compatibel met ondersteunende technologieën.

Inhoud die niet onder de toegankelijkheidsvereiste valt

Sommige inhoud is vrijgesteld van de toegankelijkheidsverplichting en valt buiten de reikwijdte van de wettelijke verplichting omdat het inhoud van derden betreft die niet door Gironde Tourisme wordt gefinancierd of ontwikkeld en dus niet onder haar controle staat.

Deze inhoud is:

 • de YouTube-videospeler;
 • de Calaméo-documentlezer, die wordt gebruikt om PDF-bestanden weer te geven;
 • het visualisatiesysteem voor bepaalde kaarten in PDF gehost door Adobe;
 • de online chattool van Facebook;
 • Interactieve kaarten van OpenStreetMap: informatie is eerder beschikbaar op de pagina of in aangrenzende lijsten;
 • Het Recaptcha-systeem van Google.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is gedaan op 12 januari 2022.

Technologieën gebruikt voor het maken van de website

 • HTML 5
 • CSS
 • JavaScript

User agents, ondersteunende technologieën en tools die worden gebruikt om de toegankelijkheid te verifiëren

Controles voor het weergeven van inhoud zijn uitgevoerd met behulp van de volgende combinaties van webbrowser en schermlezer:

 • Firefox 96 en NVDA 2021.2
 • Chroom 97 en NVDA 2021.2
 • Firefox 96 en JAWS 2020
 • Safari 15.2 en VoiceOver (OS 12.1)

Tools om toegankelijkheid te beoordelen

Bij de evaluatie zijn de volgende instrumenten gebruikt:

 • Kleurcontrastanalysator
 • Ontwikkelaarstools ingebouwd in Firefox- en Chrome-browsers
 • Webontwikkelaarsbalk

Pagina's van de site die het onderwerp zijn geweest van de conformiteitsverificatie

 • Startpagina "
 • "Juridische kennisgevingen" pagina
 • “Sitemap” pagina
 • “Contact” pagina
 • Zoeken met het trefwoord "Gironde"
 • Sjabloon "Kruispuntpagina"
 • "Dagboek" sjabloon
 • Sjabloon "Evenement"
 • Sjabloon "redactionele inhoud"
 • "Blog"-pagina
 • Sjabloon "Artikel"
 • “Weer” pagina
 • “Kiosk” pagina
 • "Tijdschrift" sjabloon
 • “Pro Space” pagina
 • Pagina “Pro Area – Wie zijn wij? »
 • “Pro Space – Nieuws” pagina
 • "Pro Space - Nieuws" sjabloon
 • Sjabloon “Pro Space – Carrefour-pagina”
 • Sjabloon “Pro-ruimte – Redactionele inhoud”

Feedback en contact

Als u geen toegang kunt krijgen tot inhoud of een dienst, kunt u contact opnemen met de beheerder van de Gironde Tourisme-site om doorverwezen te worden naar een toegankelijk alternatief of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

 • Stuur een bericht via het contactformulier
 • Contact Gironde Tourisme: Immeuble Gironde – CS 92015 1 en 4 Terrasse du 8 mai 45 33076 BORDEAUX CEDEX

Remedie

Deze procedure moet in het volgende geval worden gebruikt.

Je hebt bij de websitebeheerder een gebrek aan toegankelijkheid gemeld waardoor je geen toegang hebt tot inhoud of een van de diensten van de portal en je hebt geen bevredigend antwoord ontvangen.

Schrijf een bericht aan de Verdediger van Rechten (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)