Juridische kennisgevingen en tegoeden

SITE-EDITOR

Bureau voor de ontwikkeling van toerisme in Gironde 
TOERISME GIRONDE
Gironde gebouw
CS 92015
1 en 4 Terras van 8 mei 45
33076 BORDEAUX CEDEX

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE

Grafisch ontwerp & ontwikkeling: Gironde Tourisme in samenwerking met Iris Interactief
Hosting: OVH
Kellermanstraat 2
59100 Roubaix
Sitemanager: Karine Desmoulin – Voorzitter van Gironde Tourisme

VERTROUWELIJKHEID – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde informatie is onderworpen aan verwerking waarvan de manager Karine Desmoulin is, voorzitter van Gironde Tourisme.
De verzamelde gegevens worden verwerkt voor informatie- of communicatiedoeleinden door Gironde Tourisme.
De ontvanger van de gegevens is Gironde Tourisme.
De bewaartermijn van de gegevens is drie jaar.

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u. Als u dit recht wilt uitoefenen en informatie over u wilt verkrijgen, kunt u:

 • wijzig en verwijder uw gebruikersaccount door een e-mail te sturen naar  dpo@gironde-tourisme.com (Houd er rekening mee dat berichten die naar dit adres worden verzonden, alleen worden verwerkt als ze betrekking hebben op persoonlijke gegevens of de AVG).
 • stuur een brief naar Gironde Tourisme,
  ter attentie van de DPO –
  Gironde gebouw
  CS 92015
  1 en 4 Terras van 8 mei 45
  33076 BORDEAUX CEDEX

U kunt ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens over u.

AANSPRAKELIJKHEID

Gironde Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elke gebeurtenis die in overeenstemming met de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt.

Hoewel de grootste zorg is besteed aan het maken van deze site, kan Gironde Tourisme niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die daar worden aangetroffen.

Gironde Tourisme garandeert niet de juistheid en volledigheid van de informatie die op de site wordt verspreid. Gironde Tourisme kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door gebruikers of door derden waarvan de bron kan worden gevonden in de informatie die op de site wordt verspreid, en meer in het algemeen bij de raadpleging en het gebruik van de site. Prijzen worden alleen ter informatie gegeven.

Gironde Tourisme kan onder deze voorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door gebruikers of door derden die hun bron vinden in de informatie die op de site wordt verspreid, met betrekking tot vakantieaanbiedingen, evenals in de commerciële relatie die mogelijk is met de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de marketing van deze aanbiedingen. Bovendien oefent Gironde Tourisme geen toezicht uit op de sites die door middel van hypertekstlinks aan de site zijn gelinkt, en wijst zij alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze sites en de inhoud die daar wordt gevonden.

Als u reisdiensten boekt via links naar andere sites, is Gironde Tourisme niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze reisdiensten. Neem bij een probleem contact op met de desbetreffende dienstverlener.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.gironde-tourisme.com, inclusief downloadbare documenten, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Ze zijn het exclusieve eigendom van Gironde Tourisme. Bijgevolg mag u in geen geval en op geen enkele manier alle of een deel van de elementen die op de site worden gereproduceerd, en de hele of een deel van de site reproduceren, vertegenwoordigen, distribueren, wijzigen, in licentie geven zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke toestemming van Gironde Tourisme.

durée

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online beschikbaarheid van de diensten aangeboden door Gironde Tourisme op de site www.gironde-tourisme.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De bevoegdheid in geval van een geschil, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt gegeven aan de bevoegde Franse rechtbanken.