Menu

Wie zijn wij?

Toerisme in Gironde
Departementaal Bureau voor Toerisme van de Gironde

In het kader van een overeenkomst van doelstellingen en middelen, Gironde toerisme, verenigingswet 1901 vzw, voorgezeten door mevrouw Karine Desmoulin, voorbereiden en uitvoeren toerismebeleid van het departement Gironde.

De ADT oefent haar bevoegdheden uit in het kader van de wet van 23 december 1992 (Artikelen 132-1 tot 132-6 van het Wetboek van Toerisme – Ordonnantie van 20 december 2004) tot vaststelling van derespectieve staatsactie, regionale commissies et departementaal toerisme en VVV-kantoren.

De raad van bestuur bestaat uit: afdelingsadviseurs en vertegenwoordigers van de leden professionele organisaties VVV-kantoren consulaire organisaties en toeristische verenigingen.

“Activator van verantwoordelijke en verenigde verandering, Gironde Tourisme is een creatief en innovatief bureau dat de Gironde-regio's, toerisme en filmprofessionals bedient. »
Hier is onze bestaansreden, opgesteld in samenwerking met de medewerkers en belanghebbenden van Gironde Tourisme, de eerste stap in ons MVO-labelproces.

Le Oriëntatiedocument toerisme en vrije tijd gestemd door de departementale raad van Gironde voor de periode 2023-2028 bevestigt: 
Drie strategische ambities
– Zet de toezegging voort in a verantwoordelijk toerisme met een sterke focus op ecotoerisme
- Denk een toerisme toegankelijk voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de Girondins
– Roaming en Slow toerisme identiteitskenmerken van het toeristisch aanbod
Et vier hoofdrichtingen :
– Versnel overgangen naar een ecologisch verantwoord toerisme
- Handel voor een inclusief toerisme toegankelijk voor iedereen
– Versterk de territoriale solidariteit door structureren van sectoren
– Impuls a territoriaal bestuur en promoot de co-constructie.

Gironde Tourisme wil haar sociale verantwoordelijkheid binnen dit eerder gedefinieerde kader uitoefenen en heeft haar eigen uitdagingen en verplichtingen gedefinieerd:

ONZE UITDAGINGEN:
- Meegaan de gebieden bij het definiëren en uitvoeren van hun toeristische strategieën
- federeren toeristische belanghebbenden, coördinaat initiatieven, gemeenschappelijke instrumenten ter beschikking stellen
- Ontwikkelen et animeren wijntoerisme, agrotoerisme, zwerven (wandelen, fietsen, rivier, rivier), erfgoed, ecotoerisme
- structurer et qualifier het departementaal toeristisch aanbod
- bevorderen het toeristische aanbod van het departement, met de Girondins, in Frankrijk en in het buitenland
- Vergemakkelijken filmactiviteit in Gironde (audiovisueel en bioscoop)
- Volgen et analyzer economische, ecologische en maatschappelijke indicatoren in een proces van continue verbetering van onze organisatie en onze diensten

Vind onze toezeggingen op de volledig document.