Menu

De classificatie van VVV-kantoren

Gironde Tourisme ondersteunt VVV-kantoren bij hun classificatieproces in categorie.

Sinds 1 juli 2019 zijn er 2 ranking categorieën.

La Prefectuur Gironde werkt samen met Gironde Tourisme voor de instructie van de bestanden zodat hun volledigheid wordt gecontroleerd (Let op, de prefectuur accepteert geen bestand dat niet vooraf door Gironde Tourisme zou zijn bestudeerd).

Nathalie CLAUZEL is verantwoordelijk voor het ondersteunen van toeristenbureaus bij hun classificatieproces, d.w.z.:

  • Door de nodige informatie te verstrekken en de documenten in het verzonden dossier te controleren
  • Door het VVV-kantoor te helpen via on-site ondersteuning als onderdeel van de animatie van de collectieve kwaliteitsaanpak (zie formules)Frameplaat-CatA-gory-I

Waarvoor wordt de classificatie van VVV-kantoren gebruikt?

VVV-kantoren kunnen worden ingedeeld in het kader van a vrijwillige benadering. De classificatie vormt een krachtige hefboom om de verbindende rol van het VVV-kantoor te versterken met betrekking tot de toeristische actie die moet worden ontwikkeld in zijn geografische interventiegebied. De classificatie van het VVV-kantoor in categorie II stelt de gemeenten van hun bevoegdheidsgebied in staat om de aanduiding van toeristische gemeente te verkrijgen en de classificatie in categorie I geeft toegang tot de classificatie in toeristenoord, wat de erkenning vormt van een ontvangst van 'Excellentie .

Waarom een ​​nieuwe ranglijst?

De classificatie die eind 2010 werd opgesteld, heeft de professionalisering van de VVV-kantoren mogelijk gemaakt door 3 modellen van structuren te definiëren in overeenstemming met de ambities van de gemeenschap. Het was gebaseerd op 48 nogal heterogene criteria, waarbij veel elementen van de organisatie en het interne beheer van de structuur werden geïntegreerd en de nadruk meer lag op de fysieke ontvangst van toeristen dan op de digitale relatie. Er was onvoldoende onderscheid tussen de indeling in categorie II en III en dit onderscheid had verder geen juridische consequentie. De afschaffing van categorie III vereenvoudigt de regelgeving en herstelt de samenhang in het systeem als geheel.

De hervorming van de classificatie van VVV-kantoren in 2019 is gebaseerd op twee principes: administratieve vereenvoudiging en betere afstemming met de toeristische aanwijzing van gemeenten of hun classificatie als toeristenoord. Vereenvoudiging komt overeen met de noodzaak om de wet aan te passen om zowel relevanter als effectiever te zijn.

Het nieuwe raster neigt naar een grotere objectiviteit van de criteria, de keuze van thema's is meer gericht op de dienstverlening aan toeristen dan op de organisatie en het interne beheer van de structuur. Deze herziening van de criteria maakte het dus mogelijk om het aantal criteria te verminderen van 48 naar 19, wat een weerspiegeling is van bepaalde sterke oriëntaties:

  • het in stand houden van een kwalitatieve fysieke receptie, in het bijzonder voor buitenlandse klanten;
  • meer gebruik van nieuwe technologieën (meertalige website en sociale netwerken) voor het informeren van het publiek (voor en tijdens het verblijf) en het omgaan met klanttevredenheid (na het verblijf).

Wat is de impact van de nieuwe classificatie op reeds ingedeelde kantoren?

De nieuwe regelgeving is op 1 juli 2019 in werking getreden voor nieuwe dossiers die vanaf deze datum bij de prefectuur worden ingediend. Kantoren die onder het oude reglement vallen, behouden hun classificatie, zelfs in categorie III, tot de vervaldatum bepaald door het prefectuurbesluit. De gemeenten kunnen de toeristenaanduiding of de classificatie als toeristenoord ook aanvragen op basis van de classificatie van de VVV uitgesproken vóór 1 juli 2019.

Wat is de classificatieprocedure?

De gemeente moet op voorstel van de directeur van de VVV een indeling in categorie I of II aanvragen. De beraadslaging, vergezeld van een dossier waaruit blijkt dat aan de indelingscriteria is voldaan, wordt overgemaakt aan de prefect van het departement, die na ontvangst van het volledige dossier over een termijn van 2 maanden beschikt om een ​​beslissing te nemen.

Het formaat van het aanvraagdossier voor classificatie is vrij, het moet op een duidelijke en beknopte manier weergeven hoe de verschillende criteria bepaald door het decreet van 16 april 2019 zijn gevuld. Gironde Tourisme biedt een kader dat elk criterium en de verwachte elementen voor elk criterium omvat.

De classificatie wordt uitgesproken bij decreet van de prefect, genomen voor een periode van vijf jaar, rekening houdend met de elementen van het dossier. Dit prefectuurdecreet wordt naar de DGE gestuurd, die een classificatietabel van VVV-kantoren up-to-date houdt.

Bestandssjablonen archiveren 

Een volledig classificatiebestand omvat: een brief met een classificatieverzoek naar de prefectuur Gironde, een beraadslaging waarin de classificatie van het VVV-kantoor wordt gevraagd en het responsbestand met criteria. Het dossier dient uitsluitend in digitale versie aangeleverd te worden.

Wanneer je bestand compleet is, stuur je het naar Nathalie Clauzel in digitaal formaat (Google Drive file sharing, USB key, Wetransfer, etc.). Na verificatie van de volledigheid wordt uw dossier zo snel mogelijk naar de prefectuur gestuurd. Na ontvangst beschikt laatstgenoemde over een termijn van 2 maanden om zijn beslissing te nemen (hij kan verzoeken om aanvullende informatie indienen, waardoor deze termijn wordt opgeschort).

De classificatie wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.

Laat ons uw opmerkingen weten

bijdragen

Jouw contacten

Nathalie CLAUZEL

PAALRICHTING

Kwaliteitsmanager Toerisme voor VVV-kantoren en pilot van de interne kwaliteits-MVO-aanpak
Tel. 06 24 47 73 40