Menu

Opmerkelijke plaatsen van Gironde

EEN UITZONDERLIJK NETWERK GEZOCHT DOOR DE PARTNERS

Het netwerk van opmerkelijke sites brengt de 18 van de meest emblematische plekken in de Gironde door hun inschrijving op de lijst van werelderfgoed door UNESCO, hun erkenning als Nationaal Monument, of hun hoogtepunt door de Michelingids die een referentie is. Allen verwelkomen een aanzienlijk aantal bezoekers op basis van een toegangsprijs.

Hij is geboren begin 2020 op voorstel van de actoren zelf, in het kader van het departementale plan voor toeristische ontwikkeling van de Gironde 2017-2021, uitgevoerd door het departement van de Gironde. De leden wilden unaniem dat de animatie en promotie ervan zou worden toevertrouwd aan Gironde Tourisme.

In de toekomst zal dit netwerk nieuwe leden kunnen verwelkomen in overeenstemming met de criteria en waarden die collectief zijn gedefinieerd.

Gemeenschappelijke doelen

  • Profiteer van een uitzonderlijk Girondin-erfgoed (13 sites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst door UNESCO, 900 geclassificeerde en geregistreerde sites, 4 nationale monumenten, 8 bastides)
  • Maak van toeristen en Girondins “uitzonderlijke verzamelaars”
  • Een "collectief van talenten" samenbrengen rond een gemeenschappelijke promotie
  • Sta toe om verborgen facetten van elke site te ontdekken
  • Samen op weg naar het toerisme van morgen: de ontvangst van bezoekers verbeteren, de ontvangst voor iedereen verbeteren, nieuwe bemiddelingstools creëren, rekening houden met het milieu.
  • Maak van elke site een ambassadeur van het erfgoed dat het omringt (bastides, musea, opmerkelijke dorpen, molens, natuurgebieden)
  • Gezamenlijk uitvoering geven aan de prioritaire doelstellingen van de Toeristisch Oriëntatiedocument 2023-2028 : toegankelijkheid voor iedereen (met name het label Toerisme & Handicap), aandacht voor duurzame ontwikkeling (via de NF Environment-norm voor bezoeklocaties) en zachte mobiliteit (Bicycle Welcome Label en Iconic Bike Loops)

HET NETWERK IN CIJFERS

Een netwerk van 18 vestigingen (beheerd door 12 partners)
– 5 sites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO
– 4 rijksmonumenten
– 6 sites geklasseerd met 2 sterren en 11 sites geklasseerd met 1 ster door de Michelingids
tussen 10.000 en 400.000 bezoekers verwelkomd – 1,5 miljoen cumulatieve bezoekers
Meerdere beheermodi:
– 4 sites beheerd door particulieren
– 2 sites beheerd door een stichting
– 8 sites beheerd door een gemeente of een VVV
– 4 sites beheerd door de Nationale Monumenten
– 1 site beheerd door een gemengd syndicaat

Netwerkpartners

Jouw contacten

Marielle GUILLEMBET

COMMUNICATIE - PROMOTIE - PERSAFDELING

Directeur Communicatie
Tel. 06 40 86 35 95

Cedric NAFFRICHOUX

ROAMING & ECOTOERISME CENTRUM

Directeur van de eenheid Roaming en Ecotoerisme
Tel. 06 27 46 36 02

Mathilde DELETREZ

ROAMING & ECOTOERISME CENTRUM

Erfgoed animatie en bemiddeling manager
Tel. 06 22 39 19 95