Menu

Europees handvest voor duurzaam toerisme

La Europees handvest voor duurzaam toerisme (CEDT) is vanaf 1995 ontwikkeld door de European Federation of Protected Areas (EUROPARC). Het is een hulpmiddel voor het implementeren van duurzaam toerisme in beschermde gebieden, waardoor een duurzaam beheer van toeristische activiteiten mogelijk wordt.

De drie belangrijkste doelstellingen :

– De belangstelling en steun vergroten voor beschermde gebieden als een fundamenteel onderdeel van ons erfgoed dat moet worden behouden en gewaardeerd door huidige en toekomstige generaties,
– Plaatselijk leiding geven aan een netwerk van actoren over het grondgebied van deze beschermde gebieden en een gemeenschappelijke visie delen voor de ontwikkeling van een nieuwe vorm van toerisme,
– Toerisme in beschermde gebieden op een duurzame manier ontwikkelen en beheren, rekening houdend met de behoeften van het milieu, de inwoners, lokale bedrijven en toeristen.

De aanpak van het Europees Handvest voor duurzaam toerisme heeft betrekking op drie verschillende interventiegebieden:

Deel 1 is geïnteresseerd in het beschermde gebied en de strategie voor duurzaam toerisme. Het Handvest maakt de bouw mogelijk van een territoriaal project voor kwaliteitstoerisme dat voldoet aan de ruimtebehoeften en de verwachtingen van bezoekers.

Deel 2 is gewijd aan het organiseren van relaties tussen het beschermde gebied en de toeristische dienstverleners van het gebied. Voor bedrijven is het een verbintenis van 3 jaar om beheermethoden toe te passen die het milieu respecteren, om hun aanbod te verbeteren, om erfgoedbehoud te ondersteunen. Het beschermde gebied geeft een goedkeuring van het bedrijf "CETD-partner" af.

Deel 3 betreft touroperators en reisbureaus die hun activiteiten ontplooien in beschermde gebieden.

Jouw contacten

Nicolaas CAUSSADE

ROAMING & ECOTOERISME CENTRUM / KWALITEITSCENTRUM EN ETIKETTERING VAN DE AANBIEDING

Referent Ecotoerisme Sector en Auditor
Tel. 06 09 87 02 56