Menu

Oriëntatiedocument toerisme en vrije tijd 2023-2028

Ontwikkeld in de loop van het jaar 2022 in de wens om met alle actoren uit te wisselen (6 territoriale vergaderingen met de EPCI's en de VVV-kantoren, uitwisselingen met de vertegenwoordigers van de belangrijkste sectoren) en in relatie met de afdelingen van het departement, het Document d'Orientations Tourisme et Loisirs, unaniem gestemd op 12 december, presenteert de basis van de toeristische oriëntaties van het departement Gironde voor de periode 2023-2028.


Het departement is van plan de toeristische spelers te ondersteunen rond 3 belangrijke oriëntaties voor een veerkrachtig toerismebeleid, met als rode draad de wens om territoriaal bestuur te stimuleren en co-constructie te bevorderen: versnelling van de overgang naar ecologisch verantwoord toerisme, handelen naar solidariteitstoerisme dat voor iedereen toegankelijk is, versterking van de territoriale solidariteit door de sectoren te structureren.De oriëntaties houden rekening met de verwachtingen van de Girondins, die centraal staan ​​in de toeristische strategie: herbalancering van het toerisme- en vrijetijdsaanbod in het hele departement en gedurende het jaar, ontwikkeling van toerisme dat het milieu respecteert, betere integratie van de inwoners in het toeristische aanbod, ook in een vrijetijdsbenadering.