Menu

Opvang van mensen met een handicap

DNA-toerisme deelgenomen aan het ontwerp van een nieuw bewustmakingsinstrument, gepubliceerd door het Ministerieel Directoraat Toegankelijkheid. 

Om toerismeprofessionals te helpen gehandicapte klanten te verwelkomen, vooral met het oog op de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs 350.000 bezoekers met een beperking worden verwacht, heeft de DMA (Ministeriële Delegatie voor Toegankelijkheid) zojuist een nieuwe bewustmakingsbrochure gepubliceerd die speciaal is gericht op hoteliers en andere aanbieders van accommodatie.

Dit praktische hulpmiddel komt in de vorm van een 6-delige brochure en geeft waardevol advies voor het verwelkomen van klanten op basis van hun beperking (auditief, motorisch, intellectueel of cognitief, psychologisch, visueel):

  1. wat zijn de belangrijkste moeilijkheden die zich hebben voorgedaan ?
  2. Hoe reageren, welke gebaren en houding u moet aannemen ?

ADN Tourisme en de vereniging Tourisme et Handicaps namen deel aan de ontwerpworkshops voor deze tool.

De vereniging Acteurs du Tourisme Durable heeft ook een praktische en inspirerende gids voor inclusief toerisme gepubliceerd.

Toeristische professionals beschikken over talrijke hefbomen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten zo inclusief mogelijk zijn. Om dit te doen, moeten ze de specifieke verwachtingen van bepaalde bezoekers beter begrijpen en een aanbod aanbieden dat is aangepast aan zoveel mogelijk mensen.